Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza

Uniwersyteckie Centrum Doskonałości „Astrofizyka i Astrochemia”

Kontaktul. Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3303
fax: +48 56 622 5397
e-mail: astrochem@umk.pl

Baza dokumentów

Kryteria przyznawania stypendiów dla studentów I-go roku Astronomii, Fizyki, Fizyki technicznej (S1) finansowanych ze środków Centrum Doskonałości Astrofizyka i Astrochemia.

wersja PDF (171 KB)


Lista czasopism w Q1 dla obszaru astrofizyka i astrochemia (obowiązująca od 08.2023 do 07.2024):

wersja PDF (109 KB)


System motywacyjny dla pracowników naukowych będących członkami Centrum Doskonałości Astrofizyka i Astrochemia.

PDF (281 KB)

Program małych grantów “Centre of Excellence Astrochemistry and Astrophysics” – regulamin

wersja docx (115 KB)

Kryteria przyznawania stypendium dla studentów I-go roku Physics&Astronomy (S2)

PDF (38 KB)

Kryteria przyznawania stypendium dla studentów I-go roku Chemii (S1)

PDF (48 KB)

Regulamin Organizacyjny Centrum AstroChem

PDF (340 KB)

System motywacyjny Centrum

PDF (196 KB)

Wytyczne przyznawania dopłat do stypendium doktoranckiego

PDF (133 KB), wniosek (38 KB)

Katalog kosztów kwalifikowalnych

PDF (114 KB)


Lista czasopism w Q1 dla obszaru astrofizyka i astrochemia (obowiązująca od 08.2022):

wersja PDF (46 KB), wersja xlsx (8,91 MB)

Lista czasopism w Q1 dla obszaru astrofizyka i astrochemia (obowiązująca od 08.2021):
wersja PDF (401 KB), wersja xlsx (21 KB)

Lista czasopism w Q1 dla obszaru astrofizyka i astrochemia (obowiązująca od 08.2020 do 07.2021):
wersja PDF (401 KB), wersja xlsx (21 KB)

Lista czasopism z Nature Index:
link, wersja PDF (36 KB)


Akty prawne ID-UB:
link

Ogłoszenia ID-UB:
link

Regulaminy wyjazdów mobilnościowych:
link