Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza

Uniwersyteckie Centrum Doskonałości „Astrofizyka i Astrochemia”

Kontaktul. Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3303
fax: +48 56 622 5397
e-mail: astrochem@umk.pl

Baza dokumentów

Regulamin Organizacyjny Centrum AstroChem

PDF (340 KB)

System motywacyjny Centrum

PDF (196 KB)

Wytyczne przyznawania dopłat do stypendium doktoranckiego

PDF (149 KB), wniosek (38 KB)

Katalog kosztów kwalifikowalnych

PDF (114 KB)


Lista czasopism w Q1 dla obszaru astrofizyka i astrochemia (obowiązująca od 09.2020):
wersja PDF (401 KB), wersja xlsx (21 KB)

Lista czasopism z Nature Index:
link, wersja PDF (36 KB)


Akty prawne ID-UB:
link

Ogłoszenia ID-UB:
link

Regulaminy wyjazdów mobilnościowych:
link