Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza

Uniwersyteckie Centrum Doskonałości „Astrofizyka i Astrochemia”

Kontaktul. Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3303
fax: +48 56 622 5397
e-mail: astrochem@umk.pl

Dla gości

Wsparcie osób spoza Centrum – finansowanie kosztów publikacji

Centrum Doskonałości przeznacza 8% swojego rocznego budżetu na wsparcie osób spoza Centrum. W ramach tych środków możliwe jest sfinansowanie kosztów publikacji, w tym tzw. open access. Warunkiem uzyskania finansowania jest publikacja w czasopiśmie znajdującym się na jednej z poniższych list.

Lista czasopism w Q1 dla obszaru astrofizyka i astrochemia:
wersja PDF (401 KB), wersja xlsx (21 KB)

Lista czasopism z Nature Index:
wersja PDF (36 KB), link

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy: astrochem@umk.pl.


Mobilności

Osoby chcące odbyć wizyty naukowe lub staże po doktoracie (postdoctoral fellowship) w naszym Centrum Doskonałości będącym częścią Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, proszeni są o zapoznanie się z poniższymi linkami:

Nabór mobilnościowy może odbywać się także w trybie ciągłym. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy: astrochem@umk.pl.

Więcej informacji na: https://www.umk.pl/idub/mobilnosci/