Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza

Uniwersyteckie Centrum Doskonałości „Astrofizyka i Astrochemia”

Kontaktul. Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3303
fax: +48 56 622 5397
e-mail: astrochem@umk.pl

Oferty pracy

Post-doc 

W konkursie mogą wziąć udział osoby, które uzyskały stopień doktora w zagranicznej instytucji naukowej w okresie do 5 lat przed złożeniem wniosku. Wizyty finansowane ze środków konkursu trwają od 6 do 12 miesięcy.
Nabór wniosków trwa nieprzerwanie do (31.12.2024 r.) lub do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w programie IDUB.

Zasady naboru [ENG]