Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza

Uniwersyteckie Centrum Doskonałości „Astrofizyka i Astrochemia”

Kontaktul. Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3303
fax: +48 56 622 5397
e-mail: astrochem@umk.pl

Oferty pracy

Adiunkt naukowy – 1/Research Adjunct/CEAA

Nasze Centrum zaprasza do aplikowania na stanowisko adiunkta (typu tenure track) w zakresie chemii kwantowej, fizyki chemicznej, fizyki molekularnej czy spektroskopii teoretycznej.
Badania kandydata powinny uzupełniać i łączyć się z istniejącą działalnością Centrum Doskonałości Astrochem, obejmującą: rozwój teorii struktury elektronowej, metody uzyskiwania powierzchni energii potencjalnej oraz niezależne od czasu obliczenia rozpraszania kwantowego.

Szczegóły: 1/Research Adjunct/CEAA
Termin składania wniosków: 15/09/2021 23:00 – Europe/Brussels
Data rozpoczęcia pracy: 01/12/2021 (z możliwością negocjacji)
Czas trwania: oferujemy stanowisko na 3 lata z możliwością przedłużenia po pozytywnej ewaluacji


Post-doc 

W konkursie mogą wziąć udział osoby, które uzyskały stopień doktora w zagranicznej instytucji naukowej w okresie do 5 lat przed złożeniem wniosku. Wizyty finansowane ze środków konkursu trwają od 6 do 12 miesięcy.
Nabór wniosków trwa nieprzerwanie do (31.12.2024 r.) lub do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w programie IDUB.

Zasady naboru [ENG]