Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza

Uniwersyteckie Centrum Doskonałości „Astrofizyka i Astrochemia”

Kontaktul. Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3303
fax: +48 56 622 5397
e-mail: astrochem@umk.pl

Wydarzenia

Warsztaty astronomiczne GPS – 10-14 maja 2021

Konferencja „6th Workshop on Compact Steep Spectrum (CSS) and Gigahertz-Peaked Spectrum (GPS) Radio Sources” ma na celu prezentację najnowszych wyników badań dotyczących młodych radiogalaktyk w jak najszerszym zakresie częstotliwości oraz prowadzenie owocnych dyskusji przez teoretyków i obserwatorów tych obiektów. Spotkanie będzie miało format zdalny i zostało podzielone na kilka sesji w różnych strefach czasowych, tak aby uczestnicy konferencji z różnych kontynentów mogli w nim czynnie uczestniczyć. Konferencja po raz pierwszy odbywa się w Polsce i mimo niesprzyjających okoliczności, które dotknęły cały świat zgromadziła rekordową, jak na tak specjalistyczną konferencję, liczbę uczestników – 130 osób z 21 krajów.

Szkoła organizowana została w ramach projektu „International Academic Partnerships in Sciences with Nicolaus Copernicus University in Toruń” (InterAPS) finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA) w ramach programu Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe.

Strona internetowa wydarzenia


Szkoła letnia EAI – 19-26 sierpnia 2020

Szkoła ma na celu połączyć środowiska astronomów, geologów, biologów, fizyków, jak również nauczycieli i dziennikarzy. Realizacja celu nastąpi poprzez rozwiązywanie interdyscyplinarnych zagadnień podczas szkoły. Konferencja obejmować będzie zarówno wykłady, jak i sesje ćwiczeniowe poruszające takie tematy jak protoplanetarne dyski, egzoplanety czy geologiczne cechy powierzchni planet takich jak Ziemia czy Mars.

Szkoła organizowana została w ramach projektu „International Academic Partnerships in Sciences with Nicolaus Copernicus University in Toruń” (InterAPS) finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA) w ramach programu Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe.

Strona internetowa wydarzenia


Warsztaty naukowe JWST – 11-13 marca 2020

Międzynarodowe warsztaty JWST posłużą przekazaniu wiedzy na temat instrumentów na pokładzie nowego teleskopu Jamesa Webba oraz sposobów ich wykorzystania do takich zagadnień jak protogwiazdy, planety pozasłoneczne i małe ciała Układu Słonecznego oraz pobliskie galaktyki. Warsztaty przygotowywane są w ścisłej współpracy z ESA oraz z Uniwersytetem w Lejdzie w Holandii i wspierane przez projekt Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej „InterAPS – Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe”.

Strona internetowa wydarzenia


Szkoła letnia Astropol – 23-27 września 2019

Celem proponowanej szkoły jest zapoznanie uczestników szkoły z podstawami, jak i najnowszymi osiągnięciami badań astropolarymetrycznych w szerokim zakresie widma elektromagnetycznego. Tematy poruszane podczas szkoły będą dotyczyły różnych obiektów astrofizycznych, w których obserwuje się światło spolaryzowane, ale również będą dotyczyły rozwoju aparatury, czyli współcześnie używanych oraz planowanych do budowy polarymetrów działających na różnych długościach fali elektromagnetycznej. Planowana jest seria wykładów dotyczących fizycznych aspektów procesów polaryzacji promieniowania elektromagnetycznego oraz ćwiczenia z wykorzystaniem różnego typu danych zebranych przez nowoczesne teleskopy i instrumenty, które uczestnicy szkoły będą analizować, a otrzymane wyniki interpretować.  Planowane zagadnienia do omówienia podczas szkoły to: polarymetria gwiazdowa, polarymetria źródeł pozagalaktycznych (w tym tak zwanych aktywnych jąder galaktyk – AGNów), polarymetria obiektów zwartych izolowanych, jak i w układach podwójnych (takich jak gwiazdy neutronowe, w tym pulsary, oraz białe karły), polarymetria ośrodka międzygwiazdowego, polarymetria planet i drobnych ciał Układu Słonecznego oraz planet pozasłonecznych.

Wydarzenie uzyskało finansowanie ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 865/P-DUN/2018.

Strona internetowa wydarzenia


Szkoła letnia TASQ – 1-12 lipca 2019

Centralnym tematem szkoły TASQ jest astrochemia, czyli dziedzina astronomii, która wykorzystuje informacje na temat związków chemicznych do badania obiektów astronomicznych. Interpretacja obserwacji wymaga wcześniejszych przygotowań: zarówno eksperymentów fizycznych ze spektroskopii, jak i obliczeń kwantowo-chemicznych. Tylko w ten sposób można zbadań budowę cząsteczki, zidentyfikować linie widmowe odpowiadające różnym przejściom, a także wyznaczyć tempa zderzeń, które są niezbędne do wystąpienia emisji np. z obłoków molekularnych.

Celem szkoły jest stworzenie platformy wymiany wiedzy między astronomami, chemikami kwantowymi oraz fizykami doświadczalnymi. W ten sposób, możliwe będzie lepsze wykorzystanie potencjału i wiedzy poszczególnych grup, których współpraca może zaowocować ważnymi wynikami naukowymi.

Program szkoły obejmuje serie wykładów poprowadzonych przez wybitnych specjalistów z astrochemii, chemii kwantowej i spektroskopii oraz popołudniowe sesje ćwiczeniowe. Doktoranci będą mieli okazję zaprezentować wyniki swoich badań oraz poznać Toruń i tutejsze zaplecze naukowe.

Szkoła organizowana została w ramach projektu „International Academic Partnerships in Sciences with Nicolaus Copernicus University in Toruń” (InterAPS) finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA) w ramach programu Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe, jak również w ramach programu PROM NAWA.

Strona internetowa wydarzenia