Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza

Uniwersyteckie Centrum Doskonałości „Astrofizyka i Astrochemia”

Kontaktul. Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3303
fax: +48 56 622 5397
e-mail: astrochem@umk.pl

Seminaria

2nd Symposium on cold interactions and collisions 19-20.11.2021

TASQ Minisymposium


Seminar on Star Formation and Astrochemistry in Toruń – SFAT

Organizacja seminariów SFAT w roku 2019 była finansowana ze środków projektu “Molecular Astrophysics Laboratory: Star-Forming Regions in the Outer Galaxy” realizowanego w ramach Programu First Team, będącym Projektem grantowym Fundacji na rzecz Nauki Polskiej finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR), Oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.4: Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R.