Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza

Uniwersyteckie Centrum Doskonałości „Astrofizyka i Astrochemia”

Kontaktul. Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3303
fax: +48 56 622 5397
e-mail: astrochem@umk.pl

Seminaria

Seminaria TASQ w latach 2023/2024:

1. 10. 05. 2024: Konrad Patkowski (Auburn University): Noncovalent interactions: Making calculations more accurate and more insightful
27. 03. 2024 Marcin Lindner (IChO PAN Warszawa): Towards application of a unique class of efficient and long-lived hyperfluorescent OLED emitters
13. 03. 2024 Daniel T. Gryko (IChO PAN Warszawa): 1,4-Dihydropyrrolo[3,2-b]pyrrole and Dipyrrolonaphthyridinedione –  Novel Building Blocks for Optoelectronics
28. 02. 2024 Marta Burzańska, Katedra Informatyki WMiI UMK, AI chatbots – an aid to the researcher and a nuisance at the same time
19. 01. 2024 Miłosz Pawlicki (UJ): pi-Delocalization in Strongly Conjugated Systems – A Source of Controllable Properties
16. 12. 2023 Exlonk Gil, Humahuti Dihingia (PHYMOL Network)
24. 11. 2023 Minati Das, Modulation of proton transfer and charge transfer processes in few azole derivatives
13. 10. 2023 Saikat Mukherjee (Aix-Marseille University, ICR, CNRS, Marseille): To be or not to be a dual emitter: A curious case of non-Kasha emission of pyrene.

 


Seminaria TASQ w latach 2022/2023:

19. 05. 2023: Rafał Szabla (Politechnika Wrocławska): Quantum-chemical perspective on the properties and origins of RNA and DNA
28. 04. 2023: Vinicius Vaz da Cruz (Institute Methods and Instrumentation for Synchrotron Radiation Research,
Helmholtz-Zentrum Berlin): Resonant inelastic X-ray scattering studies of molecular systems in
aqueous solution: Tautomerism and Symmetry Breaking in small nitrogen
heterocycles
21. 04. 2023: Aleksander Smolarkiewicz-Wyczachowski, Marcin Stachowiak
12. 04. 2023: Prof. Francois Lique, Institute of Physics of Rennes
27. 01. 2023: Iulia Brumboiu, Instytut Fizyki UMK: Theoretical X-ray spectroscopy characterization of organic materials
16. 12. 2022: Tarun Gupta: Polarizabilities of Excited States, Alex Iglesias-Reguant: Interpreting the infrared spectra of molecular complexes
9. 12. 2022: Mariusz Bosiak, Alicja Zielińska, Noctiluca: Thermally-activated delayed fluorescence – will it dominate the OLED market?
18. 11. 2022: Dariusz Piekarski, Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa: Mechanistic insights into anion binding enantioselective organocatalysis: a computational approach.

 


2nd Symposium on cold interactions and collisions 19-20.11.2021

TASQ Minisymposium


Seminar on Star Formation and Astrochemistry in Toruń – SFAT

Organizacja seminariów SFAT w roku 2019 była finansowana ze środków projektu “Molecular Astrophysics Laboratory: Star-Forming Regions in the Outer Galaxy” realizowanego w ramach Programu First Team, będącym Projektem grantowym Fundacji na rzecz Nauki Polskiej finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR), Oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.4: Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R.