Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza

Uniwersyteckie Centrum Doskonałości „Astrofizyka i Astrochemia”

Kontaktul. Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3303
fax: +48 56 622 5397
e-mail: astrochem@umk.pl

Dla doktorantów


Studenci i doktoranci mają możliwość aplikowania o e-wizyty na jednym z czterech zagranicznych uniwersytetów. Szczegóły


Stypendia za publikacje

Każdy doktorant Centrum Doskonałości “Astrochem” będący pierwszym autorem publikacji naukowej może liczyć na nagrodę pieniężną w postaci stypendium w wysokości 2 000 zł brutto. Publikacje należy zgłaszać do Joanny Kozłowskiej przed opublikowaniem artykułu.

Wniosek powinien zawierać:

Warunkiem uzyskania stypendium jest publikacja w czasopiśmie znajdującym się na jednej z poniższych list lub czasopiśmie powyżej 100 punktów wg listy MNSiW.

Lista czasopism w Q1 dla obszaru astrofizyka i astrochemia:
wersja PDF (401 KB), wersja xlsx (21 KB)

Lista czasopism z Nature Index:
wersja PDF (36 KB), link