Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza

Uniwersyteckie Centrum Doskonałości „Astrofizyka i Astrochemia”

Kontaktul. Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3303
fax: +48 56 622 5397
e-mail: astrochem@umk.pl

Dyrektor

Dyrektor
dr hab. Piotr Żuchowski, prof. UMK
telefon: +48 56 611 3337
e-mail: pzuch@fizyka.umk.pl

Piotr Żuchowski – Absolwent Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych na Uniwersytecie Warszawskim, w roku 2007 obronił pracę doktorską na Wydziale Chemii UW. W latach 2007-2011 odbywał staże podoktorskie w Wielkiej Brytanii na uniwersytetach w Durham (jako Research Associate) i Nottingham (Research Fellow w School of Chemistry). Na UMK pracuje od roku 2011 jako adiunkt, od roku 2017 jako profesor nadzwyczajny. Laureat stypendium powrotowego Fundacji na rzecz Nauki Polskiej Homing Plus, kierownik kilku grantów Narodowego Centrum Nauki, oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W roku 2012 uhonorowany został Stypendium dla Wybitnych Młodych Naukowców. W latach 2015 i 2018 uzyskiwał nagrodę pierwszego stopnia  Rektora UMK za działalność naukową. W roku 2020 uhonorowany Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcie naukowe.  Jest współautorem ponad 60 publikacji naukowych, między innymi  w najbardziej prestiżowych periodykach fizycznych i chemicznych, takich jak Nature Chemistry, Nature Physics czy Physical Review Letters. Opiekun 4 doktorantów (jeden doktorant uzyskał już stopień doktora), sprawował opiekę nad trzema uczestnikami staży podoktorskich. W roku 2020 został wybrany do Komitetu Fizyki Polskiej Akademii Nauk na czteroletnią kadencję.
Prof. Żuchowski naukowo zajmuje się teorią oddziaływań międzycząsteczkowych, zarówno rozwojem nowych metod teoretycznych jak i ich zastosowaniem. W szczególności interesuje się bardzo dokładnymi obliczeniami powierzchni energii potencjalnej dla małych, kilkuatomowych układów. Ponadto od kilku lat interesuje go fizyka i chemia w ultraniskich temperaturach, oraz reaktywność ultrazimnych atomów i molekuł, i sposoby kontrolowania zderzeń w tak egzotycznych warunkach.