Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza

Uniwersyteckie Centrum Doskonałości „Astrofizyka i Astrochemia”

Kontaktul. Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3303
fax: +48 56 622 5397
e-mail: astrochem@umk.pl

Konkurs stypendialny dla studentów I roku Astronomii, Fizyki, Fizyki technicznej

Dyrektor Centrum Doskonałości Astrofizyka i Astrochemia
dr hab. Piotr Żuchowski, prof. UMK, ogłasza konkurs stypendialny dla studentów I
roku astronomii, fizyki, fizyki technicznej I stopnia.

"Dyrektor Centrum Doskonałości Astrofizyka i Astrochemia dr hab. Piotr
Żuchowski, prof. UMK, ogłasza konkurs stypendialny dla studentów I
roku astronomii, fizyki, fizyki technicznej I stopnia. Podstawa prawna:
Zarządzenie JM Rektora nr 124/2022. Kryteria przyznawania stypendiów:
tutaj, wniosek do pobrania: tutaj.

Termin złożenia: do 21 października do dziekanatu do Pani Joanny
Szoppe-Kupijaj (jsk@fizyka.umk.pl)

Stypendium przyznaje się na okres dwunastu miesięcy od 1 października
do 30 września w danym roku akademickim. Prosimy o zapoznanie się z
wymogami w paragrafie 6 Zarządzenia."

Zachęcam do składania wniosków osób, które spełniają powyższe
wymogi formalne i merytoryczne. Załączniki dostępne są na stronie
www jak powyżej.

Pozdrawiam,
Anna Bartkiewicz
prodziekan ds. studenckich WFAiIS

pozostałe wiadomości