Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza

Uniwersyteckie Centrum Doskonałości „Astrofizyka i Astrochemia”

Kontaktul. Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3303
fax: +48 56 622 5397
e-mail: astrochem@umk.pl

PyBEST: toruński pakiet do obliczeń kwantowo-chemicznych

obrazek: [fot. Nadesłane]
fot. Nadesłane

W czasopiśmie Computer Physics Communications ukazał się artykuł członków Centrum AstroChem przedstawiający pakiet PyBEST.

Pakiet PyBEST, czyli Pythonic Black-box Electronic Structure Tool to darmowy pakiet obliczeniowy pozwalający na wykorzystanie najnowyszych metod chemii kwantowej do opisu zarówno stanu podstawowego, jak i stanów wzbudzonych dużych molekuł. PyBEST jest łatwy w użyciu i łatwy do kodowania. Pełną dokumentację pakietu można znaleźć na dedykowanej stronie PyBEST.

Publikacja

pozostałe wiadomości