Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza

Uniwersyteckie Centrum Doskonałości „Astrofizyka i Astrochemia”

Kontaktul. Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3303
fax: +48 56 622 5397
e-mail: astrochem@umk.pl

Wyniki konkursu na projekty naukowe

obrazek: [fot. pixabay.com]
fot. pixabay.com

W dniu 1 marca 2021 r. Rada Naukowa Centrum AstroChem wyłoniła 5 projektów do objęcia wsparciem finansowym do wysokości 40 000 zł.

Celem konkursu było wzmocnienie naukowców i zespołów naukowych spoza CDAA o wyróżniającym się potencjale naukowym, i wpisujących się w tematykę jednej z dziedzin: 1) astronomia, 2) spektroskopia teoretyczna, 3) fizyka atomowa i molekularna, 4) chemia kwantowa. Do konkursu wpłynęło 11 zgłoszeń. Wszystkie spełniały warunki formalne.

Do realizacji zostały wskazane następujące projekty:

  1. Węzeł obliczeniowy dla przetwarzania danych i poszukiwania niestacjonarnych zjawisk typu FRB - kierownik projektu dr Marcin Gawroński
  2. Monitoring zakłóceń radiowych w Obserwatorium Astronomicznym w Piwnicach na potrzeby stacji VLBI i badań krajowych - kierownik projektu dr Paweł Wolak
  3. Zastosowanie metod obliczeniowych chemii kwantowej w inżynierii krystalicznej - kierownik projektu dr hab. Liliana Dobrzańska, prof. UMK
  4. Obliczenia ab initio stanów Rydbergowskich dwuatomowych molekuł van der Waalsa - kierownik projektu dr Andrzej Kędziorski
  5. Struktura elektronowa oraz energetyka oddziaływań w kompleksach szczawianowych - kierownik projektu dr Tadeusz Muzioł

Projekty będą realizowane między 4 marca 2021 a 31 grudnia 2022.

pozostałe wiadomości