Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza

Uniwersyteckie Centrum Doskonałości „Astrofizyka i Astrochemia”

Kontaktul. Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3303
fax: +48 56 622 5397
e-mail: astrochem@umk.pl

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Ewy Palikot

obrazek: [fot. M. Czajkowska]
fot. M. Czajkowska

13 stycznia 2021 r. o godzinie 15:15 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Ewy Palikot. Tytuł rozprawy doktorskiej: „Obliczenia logarytmu Bethego dla lekkich atomów i molekuł w oparciu o rozwinięcie jedynki spektralnej”.

Promotor: dr hab. Monika Stanke, prof. UMK (Instytut Fizyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Recenzenci:  prof. dr hab. Jacek Komasa (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. dr hab. Jacek Korchowiec (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie).

W związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2 publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w sposób zdalny. Link do uczestnictwa w publicznej obronie: https://fizyka-umk.webex.com/.

Rozprawa wyłożona jest do wglądu zainteresowanych w sekretariacie Instytutu Fizyki (osoby zainteresowane prosimy o umówienie się mailowe: monikac@fizyka.umk.pl) i Bibliotece Instytutu Fizyki UMK. Streszczenia rozprawy oraz recenzje dostępne są na stronie: https://www.ifiz.umk.pl/nauka/stopnie-i-tytuly-naukowe/przewody-doktorskie/mgr-ewa-palikot/.

 

pozostałe wiadomości