Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza

Uniwersyteckie Centrum Doskonałości „Astrofizyka i Astrochemia”

Kontaktul. Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3303
fax: +48 56 622 5397
e-mail: astrochem@umk.pl

Stypendium w ramach Programu im. Mieczysława Bekkera 2020 dla Mateusza Borkowskiego

obrazek: [fot. Nadesłane]
fot. Nadesłane

Sześcioro naukowców z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w tym dr inż. Mateusz Borkowski z Centrum AstroChem otrzymało stypendia w ramach Programu im. Mieczysława Bekkera 2020. Konkurs jest organizowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

Celem Programu jest zwiększenie mobilności międzynarodowej naukowców i nauczycieli akademickich zatrudnionych w polskich uczelniach oraz jednostkach naukowych poprzez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych lub zajęć dydaktycznych w renomowanych zagranicznych ośrodkach na całym świecie. Wyjazdy trwające od 3 do 24 miesięcy pozwolą im na pobyt w uznanych jednostkach naukowych, nawiązanie z nimi długofalowej współpracy oraz na realizację projektów wspólnie z wybitnymi naukowcami z zagranicy. Młodszym naukowcom Program stworzy także szansę realizacji wartościowych staży podoktorskich.

Dr inż. Mateusz Borkowski - urodził się w 1987 r. Jest adiunktem w Instytucie Fizyki UMK. W 2005 r. ukończył ZS UMK Gimnazjum i Liceum Akademickie, w 2010 r. studia magisterskie na UMK na kierunku fizyka techniczna (specjalność: informatyka stosowana) i otrzymał tytuł Najlepszego Absolwenta UMK w roku akademickim 2009/2010. W trakcie studiów był dwukrotnie laureatem Stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Za swoją pracę magisterską dotyczącą "Optycznej kontroli oddziaływań międzyatomowych w ultrazimnym iterbie", napisaną pod kierunkiem prof. Romana Ciuryły, otrzymał w 2011 r. nagrodę Polskiego Towarzystwa Fizycznego. W 2012 r. był na stypendium Japan Society for the Promotion of Science na Uniwersytecie w Kioto, prowadził badania w grupie prof. Yoshiro Takahashiego. Doktorat uzyskał na UMK w 2015 r. W latach 2007-2008 uczestniczył w badaniach grupy doświadczalnej prof. Erlinga Riisa na University of Strathclyde w Glasgow. Brał udział w budowie pułapki magneto-optycznej dla atomów wapnia. Po powrocie do Polski współpracował z dr. hab. Romanem Ciuryłą, prof. UMK na polu optycznych rezonansów Feshbacha. 1 marca 2018 r. rozpoczął pracę w grupie dr. hab. Piotra Żuchowskiego, prof. UMK, gdzie zajmuje się kontrolą ultrazimnych reakcji chemicznych na poziomie kwantowym. Jednocześnie zaangażowany jest w prace grupy dr. hab. Michała Zawady, prof. UMK zmierzające do konstrukcji tzw. aktywnego optycznego zegara atomowego. Dr inż. Mateusz Borkowski jest także członkiem zespołu "TASQ Force" w ramach Toruńskiego Centrum Doskonałości "Astrofizyka i astrochemia", który pracuje nad dynamicznie rozwijającym się obszarem wiedzy astrochemicznej. Poza działalnością naukową dr inż. M. Borkowski interesuje się realizacją dźwięku i produkcją muzyczną.

Informacje o pozostałych laureatach z UMK

Szczegółowe informacje na temat programu im. Bekkera

pozostałe wiadomości