Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza

Uniwersyteckie Centrum Doskonałości „Astrofizyka i Astrochemia”

Kontaktul. Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3303
fax: +48 56 622 5397
e-mail: astrochem@umk.pl

Prof. Katharina Boguslawski laureatką 20. edycji Nagrody Naukowej POLITYKI

obrazek: [fot. Andrzej Romański]
fot. Andrzej Romański

Dr hab. Katharina Boguslawski, prof. UMK została laureatką jubileuszowej 20. edycji Nagród Naukowych tygodnika „Polityka”.

Do tegorocznej edycji konkursu wpłynęło 400 zgłoszeń. Kapituła Profesorska, w której zasiadają uczeni o najwyższej pozycji w świecie polskiej nauki (z których większość jest z nami od 2001 r.), wyłoniła w trybie zdalnym 15 finalistów. Następnie Kapituła Społeczna, złożona z osób znanych ze swej nieprzeciętnej obywatelskiej aktywności i osiągnięć zawodowych, biznesowych, artystycznych, spośród tego grona wyłoniła pięcioro laureatów Nagród Naukowych, do których trafią stypendia naukowe po 15 tys. zł. Pozostała dziesiątka otrzyma nagrody finałowe w wysokości 5 tys. zł. W zaszczytnym gronie wyłonionych laureatów znalazła się przedstawicielka Centrum Doskonałości "Astrofizyka i astrochemia" dr hab. Katharina Boguslawski, prof. UMK.

Dr hab. KATHARINA BOGUSLAWSKI
Rocznik 1986. Profesor w Katedrze Mechaniki Kwantowej na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Prof. Katharina Boguslawski zajmuje się rozwijaniem nowych i unikatowych w skali światowej metod obliczeniowych pozwalających na modelowanie właściwości cząsteczek chemicznych o dużych rozmiarach. Modele takie są niezwykle przydatne podczas syntezy nowych substancji, pozwalając uniknąć wielu czasochłonnych, kosztownych i nierzadko niebezpiecznych prób.

To niezwykle trudne zadanie, z którym nie radzą sobie najpotężniejsze nawet superkomputery. Rozwiązania prof. Boguslawski wymagają znacznie mniejszych zasobów obliczeniowych, a podstawą jej sukcesu jest interdyscyplinarne podejście badawcze łączące chemię, fizykę, matematykę i informatykę stosowaną. Badaczka ma 34 lata, po studiach w prestiżowej ETH (Politechnice Federalnej) w Zurychu ukończonych z wyróżnieniem i doktoracie w tej samej uczelni oraz stażu w Kanadzie wróciła do Polski, by podjąć pracę na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ma na koncie ponad 40 publikacji, prowadzi własną grupę badawczą, była stypendystką Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

pozostałe wiadomości