Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza

Uniwersyteckie Centrum Doskonałości „Astrofizyka i Astrochemia”

Kontaktul. Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3303
fax: +48 56 622 5397
e-mail: astrochem@umk.pl

Wyniki drugiego konkursu na projekty naukowe

obrazek: [fot. pixabay.com]
fot. pixabay.com

W dniu 15 kwietnia 2021 r. Rada Naukowa Centrum AstroChem wyłoniła 4 projekty do objęcia wsparciem finansowym w wysokości 25 000 zł.

Celem konkursu było wzmocnienie naukowców i zespołów naukowych spoza CDAA o wyróżniającym się potencjale naukowym, i wpisujących się w tematykę jednej z dziedzin: 1) astronomia, 2) spektroskopia teoretyczna, 3) fizyka atomowa i molekularna, 4) chemia kwantowa. 

Do realizacji zostały wskazane następujące projekty:

  1. Nowe POchodne Pirazolin - synteza, właściwości optyczne i obliczenia kwantowo-chemiczne (POP) - dr hab. Beata Derkowska-Zielińska, prof. UMK,
  2. Adaptacja metod gruboziarnistych i oddziaływań międzycząsteczkowych do opracowania nowego narzędzia do analizy struktur białkowych - dr Karolina Mikulska-Rumińska,
  3. Energia podstawnika jako nowy parametr opisujący efekty steryczne w wielopierścieniowych węglowodorach aromatycznych (PAH) - dr hab. Mirosław Jabłoński, prof. UMK,
  4. Badania metodami chemii kwantowej czynników aktywujących zmodyfikowany receptor GabR - dr Łukasz Pepłowski.

Projekty będą realizowane między 1 maja 2021 a 31 grudnia 2022.

pozostałe wiadomości